English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ผู้ว่าฯ พาทำบุญวัดหลวงพ่อเดิม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 06.00 น.

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

นายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธ์ุ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด นายเกียรติศักดิ์ ป้อมทองคำ นายอำเภอตาคลี นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์วัฒนธรรมจังหวัด นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนชาวตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  ร่วมกันตักบาตรทำบุญ ถวายภัตตาหาร การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  เนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 6 ) วันอัฏฐมีบูชาตามโครงการผู้ว่าพาทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำปี 2560 ณ วัดหนองโพ ตำบลหนองโพ อำเภอตาคลี โดยโครงการดังกล่าว มีจุดประสงค์ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและพี่น้องพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันตักบาตรทำบุญ ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันพระ ร่วมกันรับฟังหลักธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า การปฎิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา รักษาศีล 5 เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความยั่งยืนสืบไป รวมถึงเป็นการร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสเดียวกัน ในการนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พบประชาชนให้ความรู้เรื่องมรรคนายก การถือศีลห้าอย่างมีสติ รู้จริงว่าได้อะไรจากการรักษาศีล ซึ่งในวันนี้มีผู้บวชศีลจาริณี จำนวน 201 คน (บวช 17-22 พ.ค.60) รวมสาธุชนมาร่วมทำบุญเช้านี้มากกว่า 300 คน ทุกคนมีสีหน้าสดใสในการร่วมทำบุญกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นับเป็นการสร้างพื้นฐานให้มั่นคงในการสร้างความสุขสงบให้บ้านเมือง

มาโนช ข่าว/ภาพ

 


 

ถาม - ตอบ