English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นครสวรรค์...ตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคล

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560  เวลา 18.00 น.

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายอภิสรรค์ สง่าศรี นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์ นายอำเภอพยุหะคีรี นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพยุหะคีรี นักท่องเที่ยว ร่วมในพิธีการเปิดงานและร่วม "ตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคล เมืองบนทวารวดี" ณ โบราณสถานเมืองบนโคกไม้เดน ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ภายในงานมีพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี ขบวนแห่เทียนโพธิ์มหามงคล เมืองบนทวารวดี พิธีตักบาตรเทียนโพธิ์มหามงคล แด่พระสงฆ์จำนวน 89 รูป พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาจำนวน 9 ต้น บริเวณเจดีย์บนยอดเขาไม้เดน พร้อมร่วมกันชมการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุด "เมืองบนโคกไม้เดน เรืองรวีนิจนิรันด์"

พิธีเริ่มต้นเวลา 15.30 น.บวงสรวงพระแม่นางจามเทวี และเหล่าดวงวิญญาณนักรบผู้กล้าหาญ ขอให้การดำเนินงานสำเร็จด้วยดี นำความสุขสงบ มาสู่พี่น้องประชาชน นับเป็นปีแรกเริ่มต้นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สนับสนุนงบประมาณ ตักบาตรเทียนโพธิ์ แห่งเดียวในโลก

ศิริพงษ์ ข่าว/ภาพ