English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ นครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น.  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่  8 จังหวัดนครสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ณ  ที่ดินราชพัสดุ นว.303 (บางส่วน) ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายธนาคม  จงจิระ) ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  แม่ทัพภาคที่ 3  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6

เลขาธิการสภากาชาดไทย (นายแผน วรรณเมธี) ผบ.มทบ.31  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ (นางอุษณี จงจิระ) ผู้บริหารสภากาชาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

เลขาธิการสภากาชาดไทย กราบบังคมทูลรายงาน  ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กราบบังคมทูลเบิกผู้สนับสนุนการก่อสร้างฯ จำนวน 100 ราย  จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  เสด็จฯ ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์  ทรงพระสุหร่าย  ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์  ทรงวางพลอยเก้าสี และทรงโปรยดอกไม้  ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการฯ  จากนั้น เสด็จกลับ (พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ รับของที่ระลึกจากพระองค์ท่านด้วย)

ประวัติโดยสังเขป    ในปีพุทธศักราช 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัด “โครงการจัดสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสนับสนุนงานบริการโลหิต  โดยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ให้ใช้ชื่ออาคารว่า “ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย” และสภากาชาดไทยได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ในการจัดหาที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารแห่งใหม่   โดยขอใช้ที่ดินของศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 14 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4  จังหวัดนครสวรรค์ กรมป่าไม้ โดย  มณฑลทหารบกที่ 31 ได้จัดหาที่ดินแห่งใหม่ให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 14  เมื่อกรมป่าไม้ยกเลิกการใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว และสำนักงานธนารักษ์ได้อนุญาตให้สภากาชาดไทย  เช่าที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข นว.303 บางส่วน  เนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา  ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อาคารภาคบริการโลหิตฯ ประกอบด้วยอาคาร 4 หลัง อาคารหลังที่ 1 เป็นอาคารสำนักงาน สูง 3 ชั้น เนื้อที่ใช้สอยรวม 3,164 ตารางเมตร เป็นห้องรับบริจาคโลหิต ห้องจ่ายโลหิต ห้องเย็นเก็บรักษาโลหิต ห้องแช่แข็งพลาสมา ห้องล้างอุปกรณ์เครื่องมือทางห้องปฏิบัติการ ห้องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต ห้องควบคุมระบบของอาคาร ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองโลหิต และห้องประชุม อาคารหลังที่ 2 เป็นอาคารหอพัก สูง 3 ชั้น  พื้นที่ใช้สอยรวม 774 ตารางเมตร เป็นห้องเตรียมอุปกรณ์รับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ห้องแช่แข็งพลาสมา ห้องทำงานพนักงานขับรถ ห้องพักเจ้าหน้าที่ชายและหญิง อาคารหลังที่ 3 เป็นอาคารซ่อมบำรุง สูง 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม 272.5 ตารางเมตร เป็นห้องซ่อมบำรุง ห้องเครื่องปั๊มน้ำ ถังเก็บน้ำดี  ห้องควบคุมไฟฟ้า ห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง และห้องเก็บพัสดุ และอาคารหลังที่ 4  อาคารกักกันขยะ ชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 15 ตารางเมตร มีห้องเก็บขยะทั่วไปและเก็บขยะติดเชื้อ เมื่อสร้างเสร็จจะรองรับการใข้งานเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างดียิ่ง

ศิริพงษ์ ข่าว/ภาพ

 


แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 14 กรกฏาคม 2017 เวลา 10:13)