English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พุทธนครสวรรค์ ร่วม Big cleaning day.

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 9  เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม โครงการท้องถิ่นไทย  รวมใจภักดิ์  รักษาสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม  2560 ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เป็นกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมถึง เป็นการ แสดงออกถึงความจงรักภักดี การสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูน ดำรงไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ แสดงออกถึงพลังความสามัคคีอันหนึ่งอันเดียวกัน

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการแบ่งพื้นที่การจัดกิจกรรมจำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่บริเวณรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์เครื่องมือกลเขาเขียว แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด และสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชรานิคมเขาบ่อแก้ว

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ อยู่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 5 ดำเนินกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานฯ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ทุกวันพุธปลายเดือน ข้าราชการและลูกจ้าง ต้องร่วมกันทำความสะอาด 5 ส เป็นประจำ

 


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2017 เวลา 10:49)

 

ถาม - ตอบ