English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ผู้ว่าฯพาทำบุญวัดพนมเศษเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ วัดพนมเศษเหนือ อำเภอท่าตะโก  จ.นครสวรรค์

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบ นายบรรลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ฯ วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ นายอำเภอท่าตะโก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำ_ท้องถิ่น พี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอท่าตะโก ร่วมกันตักบาตร ทำบุญ ถวายตนเป็นพุทธมามกะ ถวายภัตตาหารและ ผ้าป่า แด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระครูนิมิตชโยดม ร่วมเจริญจิตภาวนา  และรักษาศีล เนื่องในวันพระ ตามโครงการ "ผู้ว่าพาทำบุญ เนื่องในวันธรรมสวนะ" (วันพระ) ตรงกับ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙

ได้เทศนาให้พุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมทำบุญในวันนี้ว่า ปลูกป่าต้องดูแลรดน้ำพรวนดิน มิให้ต้นไม้ตายศีล ๕ นั้น มีประโยชน์โดยรวม ๒ ด้านคือ ๑)เพื่อความสงบสุขของสังคม คือมิให้ผู้ใดไปล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น อันจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง เกิดความหวาดระแวง และเกิดความวุ่นวายในสังคม ๒)เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจของผู้ถือศีลนั่นเอง เพราะศีล ๕ นั้น ถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อควบคุม ไม่ให้มีการแสดงออกทางกาย หรือทางวาจา ไปในทางที่ตอบสนองอำนาจของกิเลส

การทำผิดศีลแต่ละครั้ง ก็คือการยอมให้กิเลสสามารถครอบงำจิตใจได้อย่างเต็มที่ จนส่งผลให้มีความก้าวร้าว จิตใจโหดเหี้ยมผิดมนุษย์เหมือนกับข่าวที่เกิดขึ้นที่ผ่านมา ในระยะนี้ การทำผิดศีลมากครั้ง และบ่อยครั้งมากขึ้น จิตใจก็ยิ่งหยาบกระด้างขึ้นไปเรื่อยๆ ก็สามารถทำผิดได้รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นคนที่เคยตบยุงอยู่เป็นประจำ  แต่ไม่เคยฆ่าสัตว์ใหญ่กว่านั้นเลย จิตของเขาย่อมอยู่ในความปราณีตระดับนั้น แต่ถ้าให้เขาไปฆ่าสัตว์ที่ใหญ่กว่านั้น เขาย่อมรู้สึกว่าไม่อยากกระทำ การถือศีลแต่ละข้อนั้น จะส่งผลให้เกิดการขัดเกลา พัฒนาจิตในทิศทางที่ต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกิเลสที่คอยบงการให้การกระทำผิดศีลข้อนั้นบังเกิดขึ้นซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

๑.การฆ่าสัตว์ กิเลสตัวหลักที่คอยบงการก็คือโทสะ (ความโกรธ)

๒.การลักทรัพย์ กิเลสตัวหลักที่คอยบงการก็คือโลภะ คือความอยากได้ในทรัพย์นั้น

๓.ความประพฤติผิดในกาม กิเลสตัวหลักที่คอยบงการคือโลภะ ความยินดี พอใจในหญิงหรือชายนั้น

๔.การพูดปด กิเลสตัวหลักอาจเป็นโลภะหรือโทสะก็ได้ เช่นบางคนโกหกหลอกลวงเพราะหายากได้ทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตน

๕.การดื่มน้ำเมา อันเป็นสาเหตุให้ขาดสติ ซึ่งจะทำให้ผิดศีลข้ออื่นๆตามมา เพราะสติเป็นสิ่งสำคัญที่จะคอยรักษาคุณความดีทั้งหลายไว้

ศีลนี้หากใครรักษาดีแล้ว ย่อมอำนวยประโยชน์แก่ผู้นั้นมากมายทั้งในชาตินี้และชาติหน้าพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงสรุปผลของศีลไว้ ๓ ประการว่า

"สีเลนะสุคะติง ยันติ บุคคลจะไปสู่สุคติได้ก็เพราะศีล

สีเลนะโภคะ สัมปะทา บุคคลจะมีทรัพย์ได้ก็เพราะศีล

สีเลนะ นิพพุติง ยันติ บุคคลจะบรรลุนิพพานได้ก็เพราะศีล"การเจริญสติ ให้ฝึกสมาธิอยู่กับปัจจุบัน ท่านรองบรรลือ สง่าจิตร ได้นำเรียนประชาชนเนื่องจาก ผู้ว่าฯติดชี้แจงงบประมาณรัฐสภา จึงมาไม่ได้ แต่ฝากขอบคุณงานขับเคลื่อนศีล ๕ ดำเนินการด้วยดีจากความร่วมมือของท่านทั้งหลาย และขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป

มาโนช ข่าว/เดชภินันท์ ภาพ

 


แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2017 เวลา 15:10)

 

ถาม - ตอบ