English French German Italian Portuguese Russian Spanish

เจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 9 เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผวจ.นว. มอบหมายนายบรรลือ สง่าจิตร รอง ผวจ.นครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในวาระเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 85 พรรษา ณ มณฑลพิธี หน้าองค์พระพุทธวัชรชัยบพิตร วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์  ในพระองค์ฯ และพิธีเปิดฐานผ้าทิพย์ พระพุทธวัชรชัยบพิตร หน้าตักยาว 9 เมตร สูง 16 เมตร จำลองแบบจากพระพุทธรูปปางมารวิชัย จากค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย ภายในบรรจุพระเครื่องและเส้นเกศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเส้นเกศาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

โดยมีพลเอกเทพพงศ์ ทิพยจันทร์ เป็นประธานในพิธีฯ พระครูวิจิตรสีลาภรณ์ รักษาการเจ้าอาวาสฯ ประสานทุกฝ่าย การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ศิริพงษ์ ข่าว/เดชภินันท์ ภาพ

 


 

ถาม - ตอบ