English French German Italian Portuguese Russian Spanish

คณะสงฆ์หนเหนือ เจริญพระพุทธมนต์ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตรงกับวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๙ คณะสงฆ์หนเหนือ ๑๖ จังหวัด พร้อมใจกันเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยและถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดพระธาธุผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมเจ้าคณะภาค รองฯ ทั้ง๔ ภาค เจ้าคณะจังหวัด รองฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ฝ่ายฆราวาสมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมข้าราชทุกภาคส่วนและศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย

ในการนี้ พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหนังสือแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในเขตภาคเหนือ ร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมสวดมนต์ฯ

สมเกียรติ เกิดอินทร์ ข่าว/ พระพรหมเสนาบดี เครดิต ภาพ

 


 

ถาม - ตอบ