English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นครสวรรค์..จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมส่วนกลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีระกา เวลา ๑๘.๐๐ น. พระเทพปริยัติเมธี คณะจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานสงฆ์ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการศาล ทหาร ตำรวจ อัยการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทุกภาคส่วนสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นักเรียนนักศึกษา ประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์ ทุกหมู่เหล่า  ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จัดขึ้น พร้อมรับฟังรับชมจากการถ่ายสดทางสถานีโทรทัศน์ จากส่วนกลางซึ่งส่วนภูมิภาคจัดพร้อมกันทั่วประเทศ

จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีฯ ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประสานงานคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินงานไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ

สำหรับบทสวดมนต์ใช้หนังสือสวดมนต์ บทเจริญพระพุทธมนต์ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ความสุขในตัวเริ่มจากใจและทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่นส่วนรวมและตนเอง

สุขในการบำเพ็ญประโยชน์ให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีสุข

สุขในการเข้าใจและเห็นใจผู้อื่น

สุขในการให้ทั้งกำลังกายกำลังใจให้ผู้อื่นและส่วนรวมมีสุข

สุขในการพัฒนาร่างกาย จิตใจและสติปัญญาในการสร้างสรรค์ความเจริญให้ตนเองและผู้อื่น การสวดมนต์และการปฏิบัติธรรม ทำให้มีความสงบ มีสติ สมาธิและปัญญาตลอดจนเป็นกุศล สิริมงคลต่อทุกคน และจะนำมาสู่ความเจริญและความสุขที่กล่าวมานั้นแล...

เราทำความดีด้วยหัวใจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๒๘ ก.ค.๖๐

สืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี"

ศิริพงษ์ ข่าว/สุขจิต ภาพ

 


 

ถาม - ตอบ