English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประชุมสัญจร ณ วัดปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 6 กันยายน 2560 แรม 1 ค่ำ เดือน 10 ปีระกา เวลา 13.30 น.พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุมสัญจร ณ วัดปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะสงฆ์ อ.ชุมตาบง อ.แม่วงก์ และ อ.แม่เปิน 116 รูป วิทยากรจากสำนักงานที่ดิน/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน จาก มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ วัตถุประสงค์ให้ความรู้ ขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ภายใต้กรอบกฎหมายการใช้ที่ดินสร้างวัด การเช่าที่ดิน การผลิต จำหน่ายยาและขออนุญาตให้รักษาโรค การบริหารงานคณะสงฆ์ ไทยแลนด์ 4.0 ได้รับความสนใจจากคณะสงฆ์เป็นอย่างดี

 


แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2017 เวลา 11:18)

 

ถาม - ตอบ