English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์

ข่าวบุคลากร

 

เกิดวันที่ 28 มกราคม 2530

ภูมิลำเนา จังหวัดอ่างทอง

ประวัติการศึกษา

- ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบุญเกิด อำเภอโพธิ็์ทอง จังหวัดอ่างทอง

และโรงเรียนวัดนางในธัมมิการาม อำเภอวิเศษชัยชาญ

จังหวัดอ่างทอง

- มัธยมศึกษา โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

ประวัติการทำงาน

- 2556-2557 สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

- 2557 - 2559 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 2(เดิม) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ประวัติรับราชการ

- 2559 – 2560 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

- 2560 – ปัจจุบัน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 

บรรจุแต่งตั้งเมื่อ 14 กันยายน 2559

 

 

นายวิสุทธินันท์  นิลพัฒน์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 23 เมษายน 2019 เวลา 15:37)

 

ถาม - ตอบ