English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ผู้ว่าฯพาทำบุญวัดเกรียงไกรเหนือ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันพุธที่ 13 กันยายน  2560 เวลา 07.30  น. นายธนาคม จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด สถิติจังหวัด นครสวรรค์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา พี่น้องพุทธศาสนิกชน ชาวตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมกันตักบาตร ทำบุญ ถวายภัตตาหาร รับฟังพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา และร่วมกันถวายผ้าป่าเนื่องในวันพระ แรม 8 ค่ำ เดือน 10 (ปีระกา) ณ วัดเกรียงไกรเหนือ  ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้พระสงฆ์เทศนาเรื่องศีลข้อ 5 คือสติ เป็นข้อสำคัญที่ต้องเจริญสติ ไม่ทำผิดศีลข้ออื่นๆ จำนวนประชาชนประมาณ 400 คน พระภิกษุ 18 รูป พระครูนิพิษฐ์ธรรมสิริ เป็นเจ้าอาวาสวัดเกรียงไกรเหนือ

ท่านผู้ว่าฯ พบประชาชน ย้ำเรื่องศีล 5 และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน 2 เงื่อนไข ความรู้ คู่คุณธรรม

ฉันทณา วันเฉลิม ข่าว/เดชภินันท์ ภาพ

 


 

ถาม - ตอบ