English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ขอเชิญร่วมบูชาเหรียญ – พระกริ่ง “หลวงพ่อโสธร” รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐”

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญร่วมบูชาเหรียญ – พระกริ่ง “หลวงพ่อโสธร” รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐”
ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐ ได้ประทานอักษรพระนาม “ออป”
รายได้สมทบเป็นทุนการศึกษาอบรมเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ
******************* 
มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมบูชาเช่าเหรียญ และพระ
กริ่ง “หลวงพ่อโสธร” รุ่น “ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ๖๐” โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระอนุญาตให้อัญเชิญตราประจำพระองค์ พร้อมอักษรพระนาม 
“ออป.” ประดิษฐานบนเหรียญและและพระกริ่ง “หลวงพ่อโสธร” เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา และมอบเป็นสิริมงคลแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบเป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศของมูลนิธิ กับทั้งสมเด็จพระสังฆราชได้ประทานพระเมตตาประกอบพิธีเททองเหรียญและพระกริ่ง “หลวงพ่อโสธร” เป็นปฐมฤกษ์เป็นส่วนพระองค์ด้วย นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐ ได้ประทานอักษรพระนาม “ออป” สำหรับจัดสร้างวัตถุมงคลมหากุศลให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในครั้งสำคัญยิ่งนี้ โดยจะจัดสร้างตามที่สั่งจองเท่านั้น หมดเขตรับจองเหรียญและพระกริ่ง “หลวงพ่อโสธร” วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานโครงการ และจะมีพิธีพุทธาภิเษก วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เหรียญ “หลวงพ่อโสธร” ขนาด กว้าง ๒.๕ เซ็นติเมตร และพระกริ่ง “หลวงพ่อโสธร” ขนาด สูง ๒.๕ เซ็นติเมตร มีชนิด เนื้อทองคำ เงิน นวโลหะ และทองแดง รวม ๒๐ ชนิด ให้บูชาสมทบปัจจัยเริ่มต้นที่ ๒๐๐ บาท ถึง ๔๒,๐๐๐ บาท รายละเอียดของเหรียญ-และพระกริ่ง แต่ละชนิด ตามเอกสารที่แนบ รวมทั้งใบสั่งจองโปรดดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ www.ruamchit-normklao.orgwww.thaiwomen.or.th/www.moi.go.th และwww.dokkaew.moi.go.th และ https://ochaiwat.wixsite.com/ruamchit

 

 

ถาม - ตอบ