English French German Italian Portuguese Russian Spanish

งานเกษียณ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

19 กันยายน 2560 ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ พระราชรัตนเวที ประธานสงฆ์ นายธนาคม จงจิระ ผวจ.นครสวรรค์ ประธานจัดงานเกษียณพิธีสงฆ์ สร้างมงคลชีวิต เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล รดน้ำขอพร

  

ถาม - ตอบ