English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ผู้ว่าฯพาทำบุญวัดหนองกระดูกเนื้อ สารทไทยสิ้นเดือนสิบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันพุธที่ 20กันยายน  2560 เวลา 07.30  น. นายธนาคม จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอีกหลายท่าน นายอำเภอลาดยาว ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา พี่น้องพุทธศาสนิกชน ชาวอำเภอลาดยาว ร่วมกันตักบาตร ทำบุญ ถวายภัตตาหาร รับฟังพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา และร่วมกันถวายผ้าป่าเนื่องในวันพระสารทไทย  แรม 15 ค่ำ เดือน 10 (ปีระกา) ณ วัดหนองกระดูกเนื้อ  อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

วันนี้พระสงฆ์เทศนาโดยพระปลัดสุภัควิรโชเจ้าอาวาส เรื่องศีล 5 และหลักสังคหวัตถุ 4 ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา  ฝึกนั่งสมาธิ คน ประชาชนประมาณ 300 คน

ท่านผู้ว่าฯ พบประชาชน ย้ำเรื่องศีล 5 และสุดท้ายอวยพร ราบรื่น ร่ำรวย ร่าเริง ไร้โรคา

มาโนช ข่าว /สุขจิต ภาพ

  

ถาม - ตอบ