English French German Italian Portuguese Russian Spanish

คณะสงฆ์นครสวรรค์ประชุมสัญจร อ.ท่าตะโก

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันอังคารที่ 19  กันยายน 2560 แรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปีระกา เวลา 13.30 น.พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานเปิดการประชุมสัญจร ณ วัดสระโบสถ์ อ.ท่าตะโก ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะสงฆ์ อ.ท่าตะโก จำนวน 73 รูป วิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (เภสัชกรหญิงวิยดา ก่อเกียรติสาขา) สำนักงานที่ดิน (นางพรรณทิพา ซุ้นสวัสดิ์/นายสมชาย หล่อศิริรัตนากุล) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (นายสมเกียรติ เกิดอินทร์) ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน จาก มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์

วัตถุประสงค์ให้ความรู้ ขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ภายใต้กรอบกฎหมายการใช้ที่ดินสร้างวัด การเช่าที่ดิน การปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย การบริหารงานคณะสงฆ์ ไทยแลนด์ 4.0 ได้รับความสนใจจากคณะสงฆ์เป็นอย่างดี

สำหรับเรื่องที่ดิน ประเด็นสำคัญวันนี้ท่านเจ้าพนักงานที่ดินบรรยายแนะนำการออกเอกสารสิทธิ์ เชื่อปัญหาที่พบคลี่คลายได้ เช่น เมื่อมีการถวายที่ดินให้วัดแล้ว ไม่มีการโอนสิทธิ์ให้เป็นปัจจุบัน ข้อเสนอแนะคือ เมื่อมีผู้ถวายที่ดินให้วัด ให้เจ้าอาวาสดำเนินทันทีในการโอนกรรมสิทธิ์ อย่าปล่อยไว้นานจะมีปัญหาตามมา สำหรับส่วนราชการที่ขอใช้ที่ดินในวัด ต้องทำเรื่องกันเขตเสนอไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีเจ้าคณะตำบลทุกตำบลสอบถามปัญหาที่ดิน ได้รับคำตอบคำแนะนำเป็นอย่างดี ผอ.พศจ.นว. ขอเชิญชวนวัดที่มีที่ดินร่วมกันปลูกป่าเพื่อดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ วัดส่งเสริมสุขภาพทำได้ภายใต้กรอบกฎหมาย วัดปลอดบุหรี่ วัดปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข การปลูกสวนสมุนไพรในวัดสามารถทำได้ การจัดวัดให้ถูกหลักสุขอนามัย มีห้องน้ำ ห้องสุขาสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ การจัดทำบ่อบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะที่ถูกวิธี งดการเผาให้เกิดมลพิษ ข้อสำคัญห้ามมิให้กระทำตนเป็นหมอรักษาคนไข้ ซึ่งจะผิดกฎหมาย ไม่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายบ้านเมือง ขอพระสังฆาธิการได้แจ้งพระในปกครองทราบทั่วกัน สุดท้ายขอความเมตตาประชาสัมพันธ์ญาติโยมไปสมัครอาสาสมัครเฉพาะกิจช่วยงานพระบรมศพ จิตอาสา งาน 8 งาน ณ ที่ว่าการอำเภอที่ท่านจะอาสาทำงาน มี 8 งาน

1.ดอกไม้จันทน์

2.ประชาสัมพันธ์

3.งานโยธา

4.งานขนส่ง

5.งานบริการประชาชน

6.งานด้านการแพทย์ดูแลประชาชน

7.งานรักษาความปลอดภัย

8.งานจราจร

เริ่มรับสมัคร 1-30 ก.ย.60 เวลา 8.00 - 16.00 น.เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ที่ว่าการอำเภอที่ท่านสนใจจะทำงานจิตอาสา โดยใช้บัตรประชาชนสมัคร ปฏิบัติงาน 18-31 ตุลาคม 2560 เศรษฐกิจพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา

  

ถาม - ตอบ