English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 วันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 11 ปีระกา เวลา 09.00 น.ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้เยาวชนใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้มีความรู้คู่คุณธรรม การอบรมครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต(ท.4) จำนวน 200 คน ระยะเวลา 25-27 กันยายน 2560 วิทยากรจากพระวิทยากร วัดวรนาถบรรพต การดำเนินงานได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรม นักเรียนสนใจ ฝึกปฏิบัติเป็นอย่างดี

วันเฉลิม ข่าว/สุขจิต ภาพ

 


 

ถาม - ตอบ