English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พุทธนครสวรรค์ ร่วมมอบของพระราชทานจิตอาสา

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ตรงกับ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ปีระกา เวลา 08.30 น. ณ ห้อง 302 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานให้กับประชาชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทานแทน ณ สนามเสือป่า กรุงเทพฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา และในวันนี้ได้ทำพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับนายอำเภอทุกอำเภอ รวม 15 อำเภอสำหรับนำไปมอบให้ประชาชนของแต่ละอำเภอที่ได้ลงทะเบียนโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ จำนวน 77,491 คน คิดเป็นร้อนละ 7.28 ของประชากรนครสวรรค์ เตรียมพร้อมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระประมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในห้วงเดือนตุลาคม 2560

สำหรับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ข้าราชการสมัครจิตอาสา ครบทั้ง 11 คน ลูกจ้างพนักงานขับรถ 2 คน สมัครเช่นกัน การเตรียมความพร้อมทุกคนตั้งมั่น ทำความดีด้วยหัวใจ

 


 

ถาม - ตอบ