English French German Italian Portuguese Russian Spanish

บวชถวายในหลวง ร.9

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 แรม 11 ค่ำ เดือน 11 ปีระกา เวลา 08.30 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนชาวนครสวรรค์ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในระหว่างวันที่ 16-30  ตุลาคม 2560 นี้

พิธีเริ่มด้วยนายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ท่านผู้ว่าฯ รับการรายงาน กล่าวคำนำปฏิญาณตน อ่านพระบรมราโชวาท จากนั้น นาค 106 นาค เดินทักษิณาวัตร รอบพระอุโบสถ บรรพชาเป็นสามเณร และแยกย้ายไปอุปสมบท ณ พระอารามหลวง 3 วัดคือ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอุโบสถวัดวรนาถบรรพต และพระอุโบสถวัดโพธาราม คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ 17.00 น. เชิญชวนท่านทั้งหลายร่วมใส่บาตรพระบวชใหม่ เวลา ประมาณ 17.00 น. ณ วัดนครสวรรค์

 


 

ถาม - ตอบ