English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560 เพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

 


 

ถาม - ตอบ