English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สืบสานย้อนอดีตลงแขกเกี่ยวข้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22 พ.ย.60 เวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนสู่ชุมชน เต้นกำรำเคียว ลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตสภาวัฒนธรรมตำบลสระทะเล อำเภอพยุหะคีรี

นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.พศจ.นว.และหัวหน้าส่วนราชการร่วมอนุรักษ์ ประเพณี ลงแขกเกี่ยวข้าว /เต้นกำรำเคียว อบต.สระทะเล พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2017 เวลา 13:22)

 

ถาม - ตอบ