English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงานวันมหาธีรราชเจ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัน​เสาร์​ ที่ 25 พฤศจิกายน​ 2560 ขึ้น 7 ค่ำ เดือนอ้าย เวลา 08.30 น  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 หน้าศาลากลาง​จังหวัด​นครสวรรค์ (หลังเก่า) ​ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์) เป็น​ประธาน​ใน​พิธีวางพวงมาลา อ่านสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2560 อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เพื่อนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมพิธีถวายพวงมาลาและร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สถานที่สาธารณะโดยพร้อมเพรียงกัน

</span></p>

 

ถาม - ตอบ