English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศ.จัดพัฒนาบุคลากรยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์

พศ.จัดพัฒนาบุคลากรยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนานาแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้เป็นแนวทางในการต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ้านสวนริเวอร์รีสอร์ทแก่งกระจาน วิทยากรจาก กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 ค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน และโครงการชั่งหัวมัน ตามโครงการพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจากทั่วประเทศและข้าราชการสำนักงานฯ จังหวัดละ 3 คน สำหรับรุ่นที่ 1 จำนวน 150 คน วัตถุประสงค์สร้างความสามัคคี รักองค์กร ฝึกปฏิบัติ เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพ่อด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรจากหน่วยฝึกรบพิเศษแก่งกระจาน เน้นการฝึกปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น โดดหอ โรยตัว การสร้างฝายชะลอน้ำ การดำรงชีวิตในป่า การดูงานโครงการชั่งหัวมัน การสร้างความสามัคคี ฯลฯ

1.ฝึกไหวพริบปฏิภาณ

2.การช่วยเหลือกัน

3.ความกล้าหาญ

4.ความสามัคคี

5.ประทับใจ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อบรม 3 คน คือ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ นางจรรยา รัตนเลขา และนายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ ผ่านการฝึกอบไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักสูตรทุกประการ

</span></p>

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2017 เวลา 14:37)

 

ถาม - ตอบ