English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงประจำปี 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.20 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ หลังเก่า นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงที่ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญา "มหาราช" ด้วยทรงมีคุณูปการในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองต่อชาติไทยนานับประการ ทรงประดิษฐ์ลายสือไทยซึ่งพัฒนาเป็นอักษรไทยอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติไทยในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง ทั้งในด้านปกครอง, ด้านความมั่นคง, การขยายอนาเขต, ด้านการเจริญสัมพันธไมตรีและการค้าขายกับต่างประเทศ รวมทั้งด้านการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมโดยมี ส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันวางพานพุ่มดอกไม้สดและร่วมพิธีฯ

<p>

</p>

 

ถาม - ตอบ