English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 เวลา 08.20 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ หลังเก่านายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถี 18 มกราคม 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกระทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ำ จุลศักราช 954 อันตรงกับวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2135 และสร้างคุณูปการให้แก่ชาติไทยนานับประการ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ กำหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็น "วันยุทธหัตถี" โดยมี ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันวางพานพุ่มดอกไม้สดและร่วมพิธีฯ จำนวนมาก ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด วิสุทธินันท์ ข่าว/สุขจิต ภาพ

<p>

</p>

 

ถาม - ตอบ