English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์รับพระธุดงค์ธรรมยาตราเชื่อมสัมพันธ์สยามวงศ์สู่ลังกาวงศ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 มกราคม 2561 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 3 เวลา 05.50 น. นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางจรรยา รัตนเลขา นายมาโนช เลาธนไพบูลย์ ร่วมต้อนรับพระธุดงค์ฯ ทั้งนี้ พี่น้องสาธุชนชาวท่าตะโกร่วมใส่บาตร ณ วัดทำนบ มีหน่วยแพทย์ดูแล โครงการนี้ดำเนินการโดยพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ วิ เจ้าอาวาสวัดตาลเอน พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานดำเนินงานฯ สรุปช่วงการธุดงค์ฯ ถึงวัดบัวขาว อ.ตากฟ้า บ่ายวันที่ 24 ม.ค.61 ถวายน้ำปานะ พัก 1 คืน พระสงฆ์ จำนวน 45 รูป ฉันมื้อเดียว เดินเท้า ผู้ติดตาม อุบาสก อุบาสิกา 20 คน เช้า 25 ม.ค.เวลา 06.30 น.ถวายภัตตาหารเช้า ออกเดินทาง ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 25 ม.ค.61 ถึงวัดทำนบ อ.ท่าตะโก บ่าย ถวายน้ำปานะ พัก 1 คืน ผ่านไปด้วยดี เช้า 26 ม.ค.เวลา 07.00 น.ฉันภัตตาหารเช้า ที่วัดทำนบ ออกเดินทางถึงวัดหนองบัว (ป่ามะเขือ)ในช่วงเย็นถวายน้ำปานะ ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนสาธุชนร่วมถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ที่ วัดดังกล่าวข้างต้น ทำบุญตามกำลังศรัทธา

<p>

</p>

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2018 เวลา 16:16)

 

ถาม - ตอบ