English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบบาลีสนามหลวง 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี - พระปัญญารัตนากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังข์กระจายวรวิหาร ผู้ช่วยเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง ผู้นำประโยคบาลีสนามหลวง อ่านคำปราศรัยแม่กองบาลีสนามหลวง - พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ - พระราชพุฒิเมธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ - นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ลงนามเปิดซองบรรจุปัญหา - เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ โดยการสอบมีขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๓ วัน

<p>

</p>

 

ถาม - ตอบ