English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เก็บค่าเช่าที่ดินวัดสี่เข่า (ร้าง)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 กุมภาพันธุ์ 2561 ขึ้น 1ค่ำ เดือน 4 เวลา 13.00-16.30 น.นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.พศจ.นครสวรรค์ มอบหมายให้นางจรรยา รัตนเลขา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษและข้าราชการสำนักงานฯ ออกหน่วยเคลื่อนที่เก็บค่าเช่าที่ดินวัดร้างสี่เข่า(ร้าง) ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ เป็นการบริการประชาชนเคลื่อนที่ ปฏิบัติงานเชิงรุก ตามนโยบายนายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีผู้เช่าฯ มาชำระค่าเช่าที่ดินวัดร้าง เก็บได้ จำนวน18 ราย การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

<p>&lt;p&gt;

&lt;/p&gt;</p>

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:58)

 

ถาม - ตอบ