English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดพบปะนักเรียน นักศึกษา หน้าเสาธงประจำปีงบประมาณ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดนครสวรรค์ ออกพื้นที่พบปะนักเรียน นักศึกษาหน้าเสาธง ณ โรงเรียนหัวดงราชพรหมมาภรณ์ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พบปะนักเรียน นักศึกษา หน้าเสาธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในครั้งนี้นับเป็นครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพืื่อชี้แจงข้อราชการ นโยบายรัฐบาล และแนวทางการพัฒนาจังหวัดให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบ ในการนี้ นางจรรยา รัตนเลขา นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ให้ร่วมโครงการในครั้งนี้ ผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

วิสุทธินันท์  นิลพัฒน์ : ข่าว / เดชภินันท์ ทันแก้ว : ภาพ

<p>&lt;p&gt;

&lt;/p&gt;</p>

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2018 เวลา 15:53)

 

ถาม - ตอบ