English French German Italian Portuguese Russian Spanish

วิถีไทยวิถีพุทธ โครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 มีนาคม 2561 ตรงกับขึ้น 14 ค่ำเดือน 5 ณ โรงเรียนประชานุเคราะห์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.พศจ.นครสวรรค์ พร้อมข้าราชการสำนักงานฯ ร่วมงานบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 8 เมษายน 2561 เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราฃสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุครบ 63 พรรษา ในการนี้มีผู้เข้าบรรพชา 30 คน มีการจัดหลักสูตรให้ศึกษาพระธรรมวินัย และบรรยายหัวข้อ หลักธรรมทางวิทยาศาสตร์กับศาสนาพุทธ โดย ดร.สามารถ สุขุประการ ได้รับการสนับสนุนผู้เข้าบรรพชาจากนายสุทัศน์ ธำรงค์วัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชานุเคราะห์ พ่อค้า คหบดีชาวนครสวรรค์ร่วมเป็นเจ้าภาพการบรรพชา นายเพขรัตน์ นิ่มพันธุ์ ศธจ.นว.ให้เกียรติเป็นประธานฯ การศึกษาของสามเณรบวชที่วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง จังหวัดนครสวรรค์ พระพี่เลี้ยงจะจัดหลักสูตรอบรมตลอดระยะเวลา 9 วัน งานนี้สำเร็จได้ด้วยความสามัคคีปรองดองของพี่น้องชาวนครสวรรค์ที่ดำเนินชีวิตยึดหลักวิถีพุทธ สังคมจึงสงบสุขตลอดมา

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2018 เวลา 15:53)

 

ถาม - ตอบ