English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พุทธนครสวรรค์ สรงน้ำพระขอพร

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ​ที่ 11 เมษายน​ 2561​ ตรงกับแรม 11 ค่ำเดือน 5 เวลา 07.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด​นครสวรรค์​

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมสภากาแฟ​ยามเช้า (Morning Meeting) ของจังหวัด​นครสวรรค์​ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ​และองค์กร​ภาคเอกชน​ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น​กันอย่างไม่เป็นทางการอันจะเป็นประโยชน์​ต่อการประสานงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์​อันดีระหว่างหน่วยงาน​ในโอกาส​ต่อไป

ในการนี้ผู้ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ ได้ขอความร่วมมือทุกส่วนในการช่วยกันรณรงค์​ลดอุบัติเหตุ​ทาง​ถนน​ ในช่วง​เทศกาล​สงกรานต์​ 2561​ โดยให้ประชาชนรักษาวินัย ขับขี่ปลอดภัย โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์​ขับขี่ต้องสวม​หมวกนิรภัย​ทุกครั้ง และขอให้องค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันบูรณาการการพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ให้เป็นจังหวัดที่มีศักย​ภาพ​ในการแข่งขันกับจังหวัดอื่นๆ ได้

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด​นครสวรรค์​ได้อวยพรเนื่องในโอกาส​เทศกาล​สงกรานต์​ 2561​ แก่พี่น้องประชาชนชาวนครสวรรค์  และข้าราชการ​ ผู้บังคับบัญชา​ เจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ​และเอกชนทุกภาคส่วน เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์​  2561 ที่จะมาถึงนี้

โดยมี  ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร​ภาคเอกชน​ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมในพิธีและร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรซึ่งกันและกันเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการ สรงน้ำพระพุทธรูปที่จวน ขอพรท่านผู้ว่าฯและท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 ท่าน จากนั้นในช่วงบ่าย กราบสักการะ สรงน้ำขอพร พระเทพปริยัติเมธี , รองศาสตราจารย์, ดร.

รองอธิการบดีวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ โดยพร้อมเพรียงกัน

สุขจิต/ภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2018 เวลา 16:59)

 

ถาม - ตอบ