English French German Italian Portuguese Russian Spanish

วัดในนครสวรรค์รับโล่รางวัลวัดผ่านเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการมอบโล่รางวัลวัดที่ผ่านเกณฑ์จากทุกภูมิภาค จำนวน 81 วัด (ดีเยี่ยม 22 ดีมาก 25 ดี 34)  เป็นของนครสวรรค 12 วัด เพื่อเป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้รักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ ลดขยะ ไม่ถุงพลาสติค ไม่ใช้โฟม หันกลับมาใช้ถุงผ้า ตะกร้าไปจ่ายตลาด ใช้ปิ่นโต ใส่อาหารไปรับประทาน การแยกขยะอย่างเป็นระบบ การใช้ชีวิตประจำวันให้เกิดขยะน้อยที่สุด กิจกรรมช่วงเช้าเป็นการเสวนาและรับฟังความคิดเห็น ช่วงบ่าย รับมอบโล่รางวัล รับโอวาทจากประธาน พระพรหมบัณฑิต ว่า

ให้ตกปลานอกบ้าน ประสานสิบทิศ

ผูกมิตรทั่วหล้า บริหารปัญญา

สาริกาป้อนเหยื่อ ตกปลานอกบ้าน

หมายถึงให้ทำงานเชิงรุก เคยเทศนาในวัดก็ไปนอกวัดบ้าง เป็นต้น

ประสานสิบทิศ การทำงานต้องเป็นนักประสานงานที่ดี ให้งานสำเร็จ ผูกมิตรทั่วหล้า เป็นมิตรกับทุกคน ไม่สร้างศัตรู

บริหารปัญญา หมายถึงการจัดองค์ความรู้ ใช้ปัญญาในการทำงาน สาริกาป้อนเหยื่อ การคืนสู่สังคม การให้ความช่วยเหลือที่ถูกจุด ตามความประสงค์ของผู้ขอความช่วยเหลือการพัฒนาวัด การรักษาสิ่งแวดล้อม ต้องช่วยกันปลุกจิตสำนึกให้ช่วยกันทำอย่างต่อเนื่อง จะนำมาซึ่งสังคมที่อยู่อย่างมีความสุขตลอดไป

รายชื่อ 12 วัดของนครสวรรค์

ระดับดีเยี่ยม

1.วัดเขาทอง

2.วัดเกษมศานติ์

3.วัดโพธาราม พระอารามหลวง

4.วัดจิกลาด

5.วัดประชาสรรค์

ระดับดีมาก

1.วัดโพธิ์หนองยาว

2.วัดหนองกระดูกเนื้อ

3.วัดพนมเศษเหนือ

ระดับดี

1.วัดเทพสุธาวาส

2.วัดวังซ่าน

3.วัดเขาดินเหนือ

4.วัดไพศาลี

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ ภาพ/ข่าว

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤษภาคม 2018 เวลา 11:46)

 

ถาม - ตอบ