English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ร่วมสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ​ที่ 16 พฤษภาคม​ 2561​ เวลา 07.00 น. ณ บ้านพักรับรอง บึงบอระเพ็ด​ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมสภากาแฟ​ยามเช้า (Morning Meeting) ของจังหวัด​นครสวรรค์​ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ​และองค์กร​ภาคเอกชน​ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น​กันอย่างไม่เป็นทางการอันจะเป็นประโยชน์​ต่อการประสานงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์​อันดีระหว่างหน่วยงาน​ในโอกาส​ต่อไป ในการนี้ผู้ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ได้ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาค​รัฐ​และ​ภาคเอกชน​ ในการให้การต้อนรับการประชุมคณะรัฐมนตรี​สัญจร​ ซึ่งมีแผนจะเดินทางมาประชุมในพื้นที่​จังหวัด​นครสวรรค์​ โดยขอให้ทุกส่วนเตรียมข้อมูลในความรับผิดชอบของตน เพื่อนำเสนอรัฐมนตรี​ต้นสังกัด เพื่อบรรจุลงในแผนพัฒนาประเทศ​ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา​คุณภาพชีวิต​ให้แก่พี่น้องประชาชน โดยได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนเน้นการพัฒนา​จังหวัด พัฒนาเศรษฐกิจ​ การสร้างอัตลักษณ์ของ​พื่นที่ การสร้างเรื่องราวเพื่อดึงดูด​นักท่องเที่ยว​ให้เข้ามาในพื้นที่ เช่นการนำเรืืองราวของต้นแม่น้ำเจ้าพระยา, สิ่งศักดิ์สิทธิ์​ในพื้นที่ หลวงพ่อเดิม หลวงพ่อจ้อย, โบราณสถาน​ที่สำคัญเป็นต้น โดยมี ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร​ภาคเอกชน​ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วม

จรรยา รัตนเลขา ข่าว/ภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2018 เวลา 11:24)

 

ถาม - ตอบ