English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ครม.สัญจรนครสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ลงพื้นที่เยี่ยมวัดในจังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ลงพื้นในการมาร่วมประชุม ครม.สัญจรนครสวรรค์เวลา ๑๔.๐๐ น.เข้ากราบนมัสการ พระราชมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์(ธ) วัดแสงธรรมสุทธาราม อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และเยี่ยมนักเรียน และมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน จำนวน ๔ โรง คือ โรงเรียนธนศรี  โรงเรียนวันทาสิริศึกษา  โรงเรียนวัดแสงธรรม และโรงเรียนสหวิทยานุสรณ์ จากนั้น...เวลา ๑๕.๐๐ น. ไปนมัสการพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ต่อจากนั้นลงพื้นที่พุทธอุทยานนครสวรรค์ ชมนิทรรศการ จากคณะสงฆ์ ทั้ง ๑๕ อำเภอ มานำเสนอโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลนำนิทรรศการมาแสดง โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ท่านรัฐมนตรีเดินเยี่ยมชมทุกหน่วยที่นำมาจัดและให้กำลังใจให้มีการขับเคลื่อนต่อไปอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการของรัฐบาลไม่มีอคติใดๆ ต่อคณะสงฆ์ จะดำเนินการตามแผนปฏิรูปพระพุทธศาสนาที่คณะสงฆ์ร่วมกันจัดทำแผนฯ ต้องมีการทำงานร่วมมือกันทั้งคณะสงฆ์และรัฐบาลภายใต้พระธรรมวินัยและกรอบกฏหมาย ในการนี้ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้ดำเนินการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ร่วมต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความพึงพอใจจากคณะสงฆ์ ครู นักเรียน ที่มาร่วมให้การต้อนรับ ไม่มีข้อซักถามนอกประเด็น ไม่มีผู้ยื่นหนังสือร้องเรียนใดๆ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2018 เวลา 13:47)

 

ถาม - ตอบ