English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ ร่วมงานบุญสามัคคีบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่ ครั้งที่ 18

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายอำเภอชุมแสง เป็นประธานในการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วัดทับกฤชกลาง ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ งานนี้จัดมาแล้วอย่างต่อเนื่องทุกปี ปีนี้เป็นครั้งที่ 18 มีผู้อุปสมบท 15 รูป บรรพชา 90 รูป พระมหาประเสริฐ ปุณฺณสิริ รองเจ้าคณะอำเภอชุมแสง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ วันนี้ หลวงพี่น้ำฝน ศิษย์หลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม มาร่วมอนุโมทนา การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นับว่าเป็นการดำเนินชีวิตวิถีพุทธ สร้างความสามัคคี ความเสียสละ การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังความมีวินัย จิตใจอ่อนโยนให้แก่เยาวชนและประชาชน ที่จะร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ : ข่าว สุขจิต มาสุวรรณ : ภาพ

 

ถาม - ตอบ