English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าพบปะนักเรียนหน้าเสาธง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอังคาร​ ที่​ 19 มิถุนายน​ 2561 เวลา 08.00 น. ณ​ โรงเรียน​วังบ่อวิทยา อำเภอ​หนองบัว​ จังหวัด​นครสวรรค์​

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ร่วมพบปะเยี่ยมเยียน พูดคุยกับ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวังบ่อวิทยา ตามโครงการ"ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พบนักเรียนหน้าเสาธง" (พบผู้ว่าหน้าเสาธง) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างทัศนคติและแนวทางการดำเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียน ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และเสริมสร้างเกราะป้องกันตนเองด้วยการยึดถือ ปฎิบัติตนตามหลักศีล 5 ยึดหลักพระราชดำรัส และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การยึดมั่นในคุณธรรม 4 ประการ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้แก่ ความพอเพียง ความมีวินัย ความสุจริต และความเป็นจิตอาสา การรู้จักรักษาความสะอาด ตลอดจนการปฎิบัติตามหลักค่านิยมหลัก 12 ประการ คำปฎิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นแนวปฎิบัติตนแก่นักเรียนให้มีภูมิคุ้มกันตนเอง ครอบครัว จากปัญหาทางสังคมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงความมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ไม่เป็นปัญหาแก่สังคม และมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตที่ดีและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ในการนี้ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน มอบบัตร​ประจำตัว​ประชาชน​แก่นักเรียน(มีบริการทำบัตรประชาชนมาบริการ) มอบอุปกรณ์การเรียน การกีฬาและสื่อการสอน แก่คณะครูและนักเรียนเพื่อเป็นขวัญ​และ​กำลังใจ​(ดูบอลได้ แต่ไม่เล่นการพนัน)

โดยมี นาย​ประทีป​ ศิลป​เทศ​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์ ปลัด​จังหวัด​นครสวรรค์ หัวหน้า​สำนักงาน​จังหวัด​นครสวรรค์ นายอำเภอ​หนองบัว หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​จังหวัด​นครสวรรค์ ข้าราชการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียน​วังบ่อวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม นักเรียน 236 คน ครู 25 คน โรงเรียนเปิดสอน ม.1-6 การตอบคำถามผู้ว่าฯ เป็นไปอย่างสนุกสนาน ได้สาระความรู้ ได้ของขวัญจากท่านผู้ว่าฯ เชื่อว่าโครงการนี้จะทำให้นักเรียนเพิ่มทักษะชีวิตทางด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างแท้จริง

สายฝน วะรินทร์ ข่าว

สุขจิต มาสุวรรณ ภาพ

 

ถาม - ตอบ