English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พุทธนครสวรรค์ ร่วมงานจิตอาสาปลูกต้นรวงผึ้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 8/8 เวลา 08.30 น. ณ ลานบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประกอบด้วยส่วนราชการในศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันทำความดี โดยการทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ ทาสีตกแต่งสถานที่ราชการ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลปัจจุบัน โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด  ภาคเอกชน ข้าราชการเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรม

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ / ข่าว

ภาณุพงษ์ เพ็งสมญา / ภาพ