English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พุทธนครสวรรค์ร่วมงานจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

วัน​ศุกร์​ ที่​ 27​ กรกฎาคม​ 2561​ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 หลัง เวลา​ 10.30​ น.​ ณ​ คลองงิ้ว บ้านวังตะกอน ตำบลเกยไชย​ อำเภอชุมแสง​ จังหวัดนครสวรรค์

นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​ ในพิธีเปิดโครงการ จิตอาสา​ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" แก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช​ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ​บดินทรเทพยวรางกูร​ ​ครบ​ 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561​ โดยจิตอาสาร่วมกันขุดลอกคูคลอง เป็นการช่วยกันอนุรักษ์​ บำรุงรักษา และปรับปรุงสภาพแหล่งน้ำสาธารณะ ในพื้นที่​ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล

โดยมี​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์ ปลัด​จังหวัด​นครสวรรค์ โยธาธิการ​และ​ผังเมือง​จังหวัด​นครสวรรค์ นายอำเภอ​ชุมแสง หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​จังหวัด/อำเภอ, ข้าราชการ จิตอาสา เจ้า​หน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎร​ใน​พื้นที่​เข้าร่วม​กิจกรรม​

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ / ข่าว

ภาณุพงษ์ เพ็งสมญา / ภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 07 สิงหาคม 2018 เวลา 16:01)

 

ถาม - ตอบ