English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะสงฆ์ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 แรม 4 ค่ำ เดือน 9 เวลา 13.30 น. สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมผู้บริหารคณะสงฆ์ประกอบด้วยรองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอและพระเลขาฯ ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ รับฟังข้อคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ของจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ความรู้คู่คุณธรรม จังหวัดนครสวรรค์เน้นงานด้านการศึกษาของสงฆ์ ในการนี้ ขอความร่วมมือมายังสาธุชน ร่วมกันสนับสนุนกองผ้าป่า ที่เจ้าอาวาสวัดทุกวัดจะจัดตั้งทอดเพื่อทุนการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร เป็นประจำทุกเดือน มากน้อยไม่เป็นไร อยากให้ทุกวัดดำเนินการแจ้งประชาชนให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการที่จะร่วมกันสนับสนุนสนุนการศึกษาสงฆ์ สาธุชน บริจาคได้ที่วัดทุกวัด ตามกำลังศรัทธา เป้าหมายคือเพื่อการศึกษาของสงฆ์ ทุกอำเภอจะนำปัจจัยมารวมทอดผ้าป่าทุกวันที่ 28 ของเดือนที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พุทธอุทยานนครสวรรค์.

<p>

</p>

 

ถาม - ตอบ