English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ สัญจรครั้งที่ ๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตรงกับแรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดสว่างวงษ์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานสงฆ์ ประชุมพระสังฆาธิการ สัญจร เป็นครั้งแรก พระสังฆาธิการร่วมประชุมประมาณ ๑๕๐ รูป ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุม ในการนี้ เพื่อการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนา ไปในทิศทางเดียวกันพร้อมฝ่ายบ้านเมืองและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ให้สังคมเป็นสังคมมีความรู้คู่คุณธรรม.

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 ตุลาคม 2018 เวลา 15:20)

 

ถาม - ตอบ