English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ ร่วมพิธีทักษิณานุปทานอดีตเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.ตรงกับขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ณ วัดโพธาราม พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ ประธานสงฆ์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญอดีตเจ้าอาวาสของวัดโพธาราม ที่มรณภาพ โดยพระราชพุฒิเมธี เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน กำหนดทุกวันที่ ๑๐ ตุลาคมของทุกปี เป็นวันกตัญญู ลูกศิษย์ที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นจะมาร่วมกันทำบุญให้กับอดีตเจ้าอาวาส ความกตัญูญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี

วิสุทธินันท์ / ข่าว

สุขจิต / ภาพ

 

 

ถาม - ตอบ