English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๘

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสุทธินันท์ ข่าว/ภาพวันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตรงกับขึ้น ๗  เดือน ๑๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ หอประชุมสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ นายแผน วรรณเมธี เป็นประธานเปิดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดภาค ๘ ประกอบด้วยจังหวัดนครสวรรค์ สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานีและตาก จำนวน ๓๒๑ คน โดยนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงาน จากนั้นดำเนินการตามระเบียบวาระ การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย.

วิสุทธินันท์ ข่าว/ภาพ

 

ถาม - ตอบ