English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นครสวรรค์ เชิญชวนร่วมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์(หลังเก่า) นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อจากนั้นลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก นำชาวนครสวรรค์ ทั้งข้าราชการ ประชาชนร่วมลงทะเบียน กำหนดเปิดลงทะเบียน วันที่ 19-30 พฤศจิกายน 2561 ปั่นจักรยานในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ระยะทาง 25 กิโลเมตร จะมีการซ้อมในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 และ วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ขอเชิญชวนชาวนครสวรรค์ ร่วมลงทะเบียนตามวันดังกล่าวข้างต้นและร่วมปั่นจักรยานโดยพร้อมเพรียงกัน

วิสุทธินันท์ ภาพ/ข่าว

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 ธันวาคม 2018 เวลา 13:33)

 

ถาม - ตอบ