English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นครสวรรค์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์  ๕๐๑ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอประชุมพร้อมเพรียงกัน นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผอ.พศจ.นครสวรรค์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เบิกตัวนายกำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอชุมแสง และ นายชนาธิป โคกมณี  นายอำเภอหนองบัว รับโล่โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จากท่านประธาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ ประธานให้โอวาทในที่ประชุมให้เน้นความต่อเนื่อง คุณภาพ ทำให้สังคมอยู่กันอย่างสงบสุข ข้าราชการมีหน้าที่ช่วยกันทำให้เกิดความสุขสงบภายใต้กฎหมายให้ประชาชน เกิดความสุขสงบ เกิดความเรียบร้อย ภายในบ้านเมือง

สุขจิต มาสุวรรณ/ภาพ

 

ถาม - ตอบ