English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์จัดโครงการเทศน์หาทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตรงกับขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานงาน ๗๗ จังหวัดเทศน์การกุศล เพื่อเยาวชนไทย รวบรวมปัจจัยเพื่อการศึกษามูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้า
มีส่วนราชการจังหวัด อำเภอทุกอำเภอร่วมงานจำนวนมาก การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขออนุโมทบุญทุกท่าน.

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์  ภาพ/ข่าว

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2018 เวลา 10:01)

 

ถาม - ตอบ