English French German Italian Portuguese Russian Spanish

จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร สถานศึกษาที่ส่งสอบและเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ครบ ๑๐๐ %

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ แรม ๒ ค่ำ เดือน อ้าย เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ ๕๐๑ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานประชุมคณะกรมการจังหวัดนครสวรรค์หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอประชุมพร้อมเพรียงกัน ก่อนเข้าวาระ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ รายงานนครสวรรค์สถานศึกษาเข้าสอบธรรมศึกษา ๔๗ แห่ง ส่งสอบ ๒๒,๘๒๐ คน ขาดสอบ ๓,๔๙๙ คน คงสอบ ๑๙,๓๒๑ คน สถานศึกษา ส่งสอบและเข้าสอบครบ ร้อยละ ๑๐๐ จำนวน ๒ แห่ง จึงเบิกตัวนางกิตติยา วรประวัติ ผู้อำนวยโรงเรียนอนุชนวัฒนา อ.เมืองนครสวรรค์ รับเกียรติบัตร สถานศึกษาที่ส่งสอบและเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ครบ ๑๐๐ % และนางสาวอุตสาห์ ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) อ.บรรพตพิสัย สถานศึกษาส่งสอบและเข้าสอบธรรมศึกษาชั้นโท ครบ ๑๐๐ % จากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ในการนี้ ประธานให้โอวาทในที่ประชุมให้กำลังใจสถานศึกษาในการส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม.

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์  ภาพ/ข่าว

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2018 เวลา 10:01)

 

ถาม - ตอบ