English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 แรม 5 ค่ำ เดือน อ้าย เวลา 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวาย พระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ มอบให้พระราชพุฒิเมธี เป็น ประธานสงฆ์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ มอบให้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร เป็น ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นคณะสงฆ์จากทุกอำเภอ รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชนสวดมนต์พร้อมกันต่อด้วยการเจริญจิตภาวนา สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ จัดเช่นนี้เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของเดือน ตามมติมหาเถรสมาคม สำหรับเดือนนี้ที่ประชุมสงฆ์ ขอจัดก่อน 1 วัน ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ถวายหนังสือสวดมนต์ข้ามปี ให้วัดเพื่อไปใช้ในงานสวดมนต์ข้ามปีในครั้งนี้ด้วย

 

ถาม - ตอบ