English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นางสาวศิวพร สนนิ่ม

ข่าวบุคลากร

 

นางสาวศิวพร สนนิ่ม

เกิดเมื่อ 10 มีนาคม 2533

การศึกษาระดับ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภูมิลำเนา จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติรับราชการ

7 ธันวาคม 2561 ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2019 เวลา 09:43)

 

ถาม - ตอบ