English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ยกช่อฟ้าอุโบสถวัดเขาขาดวนาราม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ แรม ๑๑ ค่ำ เดือนอ้าย เวลา ๒๑.๐๐ น.นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการ ถวายการต้อนรับ พระเทพกิตติเวที วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร กทม.มาเป็นประธานในการยกช่อฟ้าอุโบสถวัดเขาขาดวนาราม อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมงานจำนวนมาก ทางวัดยกช่อฟ้า ๒ ช่อ ฉัตร เงิน ฉัตรทอง เสร็จพิธี เวลา ๒๓.๐๐ น.วัดนี้ห่างจากจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ ๔๘ กิโลเมตร อุโบสถสร้างมา ๕ ปี คาดว่าจะสำเร็จภายในปี ๒๕๖๒ (ทางวัดกำหนดให้ทุกวันที่ ๒ มกราคมของทุกปี เป็นงานประจำปีของวัด) อุโบสถนี้ สร้างจากแรงศรัทธาของประชาชน ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อใช้ในการทำสังฆกรรม สืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวรสืบไป พีรพงษ์ ข่าว/สุขจิต ภาพ


แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 09 มกราคม 2019 เวลา 09:11)

 

ถาม - ตอบ