English French German Italian Portuguese Russian Spanish

การสัมมนา ถวายชุดความรู้การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดให้มีการสัมมนา ในการที่จะชุดอำนวยความสะดวกให้คนพิการและผู้สูงอายุได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าวัด เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ในความเป็นจริงมีวัดเป็นจำนวนมากในประเทศไทย แต่จะมีสักกี่วัดที่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนนั่งรถเข็น ในการเข้าไปสถานที่ต่างๆ ในวัดให้ เป็นสถานที่เป็นมิตรกับคนพิการ เป็นเรื่องที่ทุกวัดควรตระหนักในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้คนพิการและผู้สูงอายุ ฝากเจ้าอาวาส ไวยาวัจกรพิจารณาดำเนินการ จัดทางลาดบริเวณถนน ทางขึ้นศาลาการเปรียญ โบสถ์ วิหาร ห้องน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกภายใต้คำขวัญ ไปไหนไปด้วยกัน ไม่ทิ้งคนข้างหลังไว้ ในส่วนของ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ นายมาโนช เลาธนไพบูลย์ นางสายฝน วะรินทร์และนายวโรดม ตรีรัตนฐากูร เพื่อรับฟังนำมาขยายผล แจ้งให้วัดในจังหวัดนครสวรรค์ เข้าใจในคนพิการ และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้ไว้บริการ เพื่อความเท่าเทียมทางสังคม นอกจากนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. ยังมีกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด จัดให้คนพิการและผู้สูงอายุ ไปไหว้พระ มีรถบัสปรับอากาศอย่างดี จาก ขสมก.บริการจำนวน ๙ คัน เพื่อให้กำลังใจ เป็นของขวัญปีใหม่ เสริมความเป็นสิริมงคลผู้ร่วมงานทุกท่าน. วิสุทธินัน ข่าว/ภาพ

 

ถาม - ตอบ