English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีฉลองศาลาปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์เขาถ้ำฤาษีเวฬุวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓  เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นองค์ประธานพิธีฉลองศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ณ สำนักสงฆ์เขาถ้ำฤาษีเวฬุวัน ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายสุเชษฐ์  ธีรัทธานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และพระมหาชำนาญ  ชิตจิตฺโต ประธานสงฆ์เขาถ้ำฤาษีเวฬวัน เข้าถวายสักการะ

ในการนี้ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์คณะพระสังฆาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายอินทพร  จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมถวายการต้อนรับและร่วมพิธีฉลองศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อย่างคับคั่ง 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:27)

 

ถาม - ตอบ